top of page
Søk
  • Forfatterens bildeaudsveen

Covid-19 vaksinen

Oppdatert: 18. mar. 2021

Vaksinere eller ikke vaksinere?

Lurer du også på det?Vaksiner kan være en smart ting, synes jeg. Tenk å bare få et lite stikk i armen slik at kroppen setter i gang en reaksjon som gjør at du blir beskyttet mot sykdom og død. Og samtidig unngår å smitte andre med sykdommen. Supersmart!

Vi får vite at Covid-19 vaksinen er trygg og effektiv. Godt utprøvd og godkjent gjennom flere ledd. Akkurat som alle andre vaksiner – de samme strenge godkjenningsreglene.

Ja, da må det jo være trygt, sikkert og effektivt!


Da er det vel bare å brette opp ermet?


Eller vent en halv – har jeg først fått injeksjonen er det ingen vei tilbake. Kanskje det er lurt å sjekke litt selv? Ikke bare ta for gitt at den enkle informasjonen om trygg og effektiv vaksine er helt riktig. At vaksinen er utviklet i rekordfart vet alle. At den er basert på fullstendig ny teknologi er det ikke alle som vet. Heller ikke at noen av vaksinene er basert på genteknologi. Og at man har forsøkt å utvikle en coronavaksine i 20 år, men ikke har lykkes i å fremstille en som er trygg og sikker. Er det da så sikkert at den er både trygg og effektiv?


Det er mye som blir sagt og skrevet gjennom media. Eksperter som uttaler seg ganske skåsikkert – både på den ene og andre siden. Men såkalte «vaksine motstandere» blir fort bragt til taushet. Jeg savner en seriøs informasjon og debatt om vaksinenes sikkerhet og effekt, og åpenhet om de usikre sidene ved vaksinene som er produsert og utviklet på rekordtid. En åpenhet om at man ikke kan vite noe om langtidsbivirkninger og åpenhet om de mer alvorlige bivirkningene som kan oppstå både innen kort tid og over lang tid. At alvorlige bivirkninger og dødsfall er svært sjelden er fremstilt som en sannhet, men er vi sikker på det?

Jeg har gjennom tidligere sykdom fått erfaring med bivirkninger av medisin og sett at informasjonen som blir gitt fra legemiddelfirmaene og såkalte eksperter ikke alltid holder mål. Viktige opplysninger blir holdt tilbake, enten bevisst eller like ofte at man ikke vet. Det gjør at vurderingen nytte opp mot skade blir vanskelig å ta. Med mindre man sjekker selv og graver litt i forskjellige dokumenter og forskning. Denne erfaringen har medført at jeg sjekker nøye hvilke konsekvenser et legemiddel eller et produkt jeg skal tilføre kroppen min har. Vaksinen er intet unntak.Etter en grundig gjennomgang av litteratur og rapporter fra vaksinestudiene angående Covid-19 vaksinen er det følgende viktige poenger som jeg ønsker å få frem.

Her følger en orientering om hva jeg har funnet ut om covid-19 vaksinene:


1. Vaksinene er midlertidig godkjent for akutt bruk


Legemiddelverket forklarer midlertidig godkjenning slik:

«I situasjoner der det er et stort udekket medisinsk behov, kan myndighetene godkjenne en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves. Dette kalles betinget godkjenning og er en mulighet for å sikre rask tilgang til en vaksine under en pandemi. Betinget godkjenning gis før man har langtidsdata om effekter og bivirkninger(utheving min)

Det som i denne sammenhengen heller ikke kommer frem er at den prekliniske fasen er utelatt ved uttesting av Covid-19 vaksinen. Legemiddelverket forklarer preklinisk fase slik:

«Før et legemiddel kan testes på mennesker, må forskerne gjennomføre en rekke såkalte prekliniske studier. Dette er både in vitro-studier («reagensglass-studier») og in vivo-studier (dyrestudier). I dyrestudiene måles effekt av legemidlet, toleranse og hvordan legemiddelet tas hånd om i dyrekroppen.»

Denne prekliniske fasen er ikke inkludert i uttestingen av Covid-19 vaksinene. Dyrestudier er ikke gjennomført på forhånd, men utføres parallelt som vaksinen testes ut på mennesker.2. Vaksinestudier

I vaksinestudiene er det ikke testet om de gir immunitet eller om du blir hindret i å bli smittet eller gir smitte videre. Studienes endepunkter (det de testes for) er om de medfører mildere sykdomsforløp. Det betyr at de ikke er designet for å forebygge infeksjon, kun å redusere alvorligheten i sykdomsforløpet.

Alvorlig sykdom og død er også sekundære mål i disse studiene. Ingen av dem inkluderer å teste om vaksinen forhindrer sykehusinnleggelse eller død. Dermed vil all min sunne fornuft gjøre at jeg spør meg: «Hvis vaksinen ikke kan redusere infeksjon, sykehusinnleggelse eller død, så kan den ikke avslutte pandemien, noe som betyr at alle som tar vaksinen vil gjøre det forgjeves?»

Så hva mer vet man?


Legemiddelverket skriver:


«Dette vet vi ikke enda:

· Vi vet ikke om vaksinen hindrer at man smitter andre.

· Vi vet ikke hvor lenge effekten varer. 

· Det er foreløpig ingen eller begrensede data for:

  • Barn og ungdom under 18 år

  • Eldre over 75 år

  • Gravide og ammende

  • Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler

Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.»Dette synes jeg blir underlig da definisjonen på en vaksine er følgende:

«Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom.»

(Immunitet defineres som «beskyttelse mot infeksjonssykdom» som igjen betyr «er du immun mot en sykdom kan du utsettes for den uten å bli syk»)

Videre står det:

«Det aktive virkestoffet i vaksinen kan være hele eller deler av inaktiverte mikroorganismer, levende, svekkede mikroorganismer, avgiftede giftstoffer (toksoider) fra bakterier, eller genteknologisk fremstilte mikrobe-bestanddeler uten sykdomsfremkallende egenskape

Legg merke til min utheving – dette utsagnet er kommet til etter at den nye genteknologien benyttes i blant annet AstraZenecas og Johnson&Johnson vaksinene.


Når det gjelder Pfizer/ BioNTechs og Modernas vaksiner vil ikke disse produktene komme inn under definisjonen vaksine da det aktive virkestoffet mRNA i begge verken er "hele eller deler av inaktiverte mikroorganismer, levende, svekkede mikroorganismer, avgiftede giftstoffer (toksoider) fra bakterier, eller genteknologisk fremstilte mikrobe-bestanddeler" (se forklaring under). Den rette definisjonen vil antagelig være genterapi.


På høstparten 2020 ble først bioteknologiloven endret og nå er endring av genteknologiloven ute på høring. I Norge har vi hatt tradisjon for å beskytte oss mot genmodifisert (GMO) mat og genteknologisk fremstilte preparater. Med denne endringen i to viktige lover som har beskyttet nordmenn mot GMO, kan det plutselig bli åpnet for GMO behandling av nordmenn. Uten denne endringen kan ikke de nye, ekperimentelle vaksinene rulles ut i Norge og heller ikke kan myndighetene kreve at alle vaksineres.3. Ny teknologi

Pfizer og Moderna vaksinene er basert på helt ny genteknologi. Den er aldri utprøvd på mennesker før og følgelig kan man ikke vite langtidsvirkningene. Gjennom bruk av såkalte lipid nanopartikler (bitte-bitte små fett- partikler) kan den syntetiske og genmanipulerte mRNA fraktes til alle kroppens celler og utføre jobben slik at kroppen kan produsere antistoffer mot viruset (enkelt forklart…). Disse lipid nanopartiklene inneholder PEG – polyethylene glycol – et stoff som mange allerede har antistoffer mot. Det betyr at disse personene kan få en sterk allergisk reaksjon – såkalt anafylaktisk sjokk. Denne tilstanden utvikles raskt og er dødelig om det ikke settes i gang strakstiltak. Trenet helsepersonell må være til stede.

Anafylaksi forekommer ved omtrent 1 av 45 000 doser, eller 17 ganger frekvensen CDC (Center for Disease Control, USA) har fastslått at den forekommer etter andre vaksiner (1,3 episoder per million vaksinasjoner).

Mer info om vaksinene fra legemiddelverket:AstraZenecas vaksine, som også er midlertidig godkjent i Norge, er bygget på en litt annen teknologi. Her brukes såkalt viral vektor (modifisert forkjølelsesvirus av adenovirusfamilien opprinnelig isolert fra sjimpanse). Virusvektoren er endret slik at det inneholder en bit av arvestoffet fra koronaviruset. Biten koder for spike-proteinet. Siden man har endret DNA i virusvektoren er den klassifisert som en GMO (genmodifisert organisme).
4. Skrøpelige eldre og vaksine

Verken Moderna eller Pfizer-studien undersøkte vaksinen på skrøpelige eldre. Vi har i kjølvannet av vaksinering av sykehjemsbeboere fått rapporter om plutselige døsdfall blant de vaksinerte. Det kan selvfølgelig være en naturlig årsak – det dør tross alt i gjennomsnitt ca. 400 på norske sykehjem i løpet av en uke. Men likevel, dette er alvorlig og bør følges bedre opp. At eldre kan dø etter vaksinering er naturlig og forventet – de skal dø likevel? Men historien er en annen om de dør av/ med Covid-19, da er det mange overskrifter.

Man vet ikke om dette er en tilfeldig hendelse eller en reaksjon på vaksinasjon, siden pålitelige data ennå ikke er tilgjengelige. Eldre klarer ofte ikke å etablere en immunrespons på en vaksine (som er tilfellet for influensavaksiner), og hvis dette er tilfelle for Covid-19 vaksinen, bør de vel heller ikke motta vaksinen, fordi de vil bli gjenstand for bivirkningene uten nytte.

I verste fall kanskje med døden til følge?

"Hvis du er veldig skrøpelig, bør du sannsynligvis ikke vaksineres,' sa Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk på et webinar om corona -vaksine for journalister ..."
5. Vaksinen er 94,5% effektiv. Hva betyr det?

Tenker du det samme som meg?

Ja, selvfølgelig, 95% av de som mottar vaksinen oppnår immunitet!

Eller???

Dessverre, sånn er det IKKE.


En annen måte å si det på:

Man må vaksinere 167 personer for å forhindre ett covid-19 tilfelle (Modernas Vaksine)


Her er en forklaring på disse effekttallene:

Risiko/Oddsforhold – hvordan man kommer frem til tall

I en artikkel publisert av Mises Institute skriver Dr. Gilbert Berdine, førsteamanuensis i medisin ved Texas Tech University Health Sciences Center:

"Pfizer studien hadde 43 538 deltakere og ble analysert etter 164 tilfeller med positive covid-19 tester. Så, omtrent 150 av 21 750 deltakere (mindre enn 0,7%) ble PCR-positiv i kontrollgruppen og omtrent en tiendedel av dette tallet i vaksinegruppen ble PCR-positiv.

Moderna-studien hadde 30.000 deltakere. Det var 95 "tilfeller" hos de 15.000 kontrolldeltakerne (ca. 0,6%) og fem "tilfeller" hos de 15.000 vaksinedeltakerne (omtrent en tjuende av 0,6%). De "effekt" tallene sitert i disse kunngjøringene er oddsforhold ...

Når risikoen for en hendelse er liten, kan oddsforhold være misvisende om absolutt risiko. Et mer meningsfylt mål på effekt ville være antall [nødvendig] å vaksinere for å forhindre en sykehusinnleggelse eller en død. Disse tallene er ikke tilgjengelige.

Et anslag over antallet [nødvendig] å vaksinere fra Moderna-studien for å forhindre et enkelt "tilfelle"(Covid-19) ville være 15.000 vaksinasjoner for å forhindre 90 "tilfeller" eller 167 vaksinasjoner per "tilfelle" forhindret, noe som ikke høres så bra ut som 94,5% effektiv."


Her har man altså vurdert effekten på grunnlag av kun 100 positive covid-19 tilfeller i en gruppe på 30.000 deltakere. Et svimlinde lite antall positive tester i forhold til antall deltakere. Kan man virkelig vurdere effekten av et legemiddel med så få tilfeller? Jeg bare spør og undrer meg....For min logiske sans blir det bare tall uten mening.


For å sette disse tallene i et annet perspektiv:

Hvis du leser Pfizers og Modernas pressemeldinger og annen informasjon om kliniske studier, vil du se at de har utelatt viktig informasjon. For eksempel:

1. De sier ikke hvor mange sykluser de brukte for PCR-testene de ga for å telle COVID-19-tilfeller, noe som er avgjørende for å bestemme nøyaktigheten av disse testene (PCR-tester blir unøyaktig og gir flere positive svar jo flere sykluser man kjører)

2. De sier ikke om "tilfellene" hadde symptomer eller ikke

3. De nevner ikke noe om sykehusinnleggelser eller dødsfall, noe som betyr at det ikke er noen indikasjon på at det forhindrer enten sykehusinnlegelse eller dødsfall.

4. Det er ingen indikasjon på hvor lenge vaksinen varer hvis den virkelig er effektiv og beskyttende. Noen indikasjoner tyder på at du kanskje må ta denne vaksinen hver tredje til sjette måned for at den skal være effektiv
6. Coronavirus vaksiner kan forsterke coronasykdom

Selv Pfizer erkjente i sin kliniske protokoll at Covid-19 sykdomsforsterkning er en reell risiko etter vaksinasjon. I det som kalles antistoffavhengig forsterkning, eller ADE, eller noen ganger kalt paradoksal immunforsterkning (PIE). I disse scenariene vil vaksinen i stedet for å øke immuniteten mot infeksjonen, forsterker den virusets evne til å komme inn og infisere cellene dine, noe som resulterer i mer alvorlig sykdom enn om du ikke hadde blitt vaksinert. Du blir utsatt for en såkalt cytokine-storm, dvs. et immunsystem som overreagerer. Cytokin storm og cytokin frigjøring syndrom er et livstruende systemisk inflammatorisk syndrom som innebærer forhøyede nivåer av sirkulerende cytokiner og immuncelle- hyperaktivering som kan utløses av ulike terapier ( feks covid-19 vaksine), patogener (feks sars-Cov-2)


Som nevnt i studien, «Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID‐19 vaccines worsening clinical disease», publisert i International Journal of Clinical Practice 28. oktober, 2020, COVID‐19 vaksiner som er designet for å fremkalle nøytraliserende antistoffer kan sensibilisere vaksinemottakere til mer alvorlig sykdom enn hvis de ikke ble vaksinert.


SARS-CoV-2 vaksiner kan også utløse autoimmune reaksjoner gjennom en prosess som kalles "patogen priming." Ifølge en 2020-artikkel i Journal of Translational Autoimmunitet, "Patogen priming vil sannsynligvis bidra til alvorlig og kritisk sykdom og dødelighet i COVID-19 via autoimmunitet," hvor de bemerker at det samme kan gjelde etter vaksinasjon.Det er forsket på coronavaksiner i over 20 år uten å lykkes med en god og sikker kandidat. I 2012 ble en coronavaksine utprøvd på dyr. Forsøksdyrene utviklet en meget god antistoffrespons, men da de ble utsatt for coronaviruset ble de svært syk og døde.

Denne formen for sykdomsforsterkning erkjenner altså Pfizer kan være en reell risiko. Denne svært alvorlige formen for sykdom (og mulig død), som først kan oppstå når du blir utsatt for coronaviruset etter vaksinering, kan derfor komme på et mye senere tidspunkt (flere år). Det betyr at de fremdeles uferdige fase 3 testene foreløpig ikke kan gi svar på om dette er en risiko ved de midlertidig godkjente vaksinene. Forskerne får svar på dette når tilstrekkelig mange blir utsatt for viruset etter vaksinering. Og det kan bety flere år. Det vil igjen bety at alle som allerede er vaksinert kan anses som prøvekaniner. Melder du deg frivillig?
7. Vaksinene er egentlig ikke vaksiner, men genterapi.

En ekperimentell ny vaksineteknologi som rulles ut til hele verdens befolkning på rekordtid. Er det trygt?

Jeg nevnte at definisjonen på vaksine ble endret i 2020, samt at også Bioteknologiloven ble endret samme år og ikke lenge etter genteknologiloven. Dette måtte gjøres for at den nye vaksineteknologien kunne brukes på den norske befolkningen.

Det som også bekymrer meg er at både Pfizer og Moderna har begynt å tilby placebomottakerne i sine studier den virkelige mRNA-genterapien, noe som betyr at det vil være enda vanskeligere å finne ut hvilke bivirkninger som faktisk skyldes vaksinen og hvilke som ikke er, på lang sikt. Som rapportert av NPR, 17 februar 2021:

"Titusenvis av mennesker som meldte seg frivillig til å delta i Pfizer og Moderna COVID-19 vaksinestudier deltar fortsatt i oppfølgingsforskning, men den er noe hemmet fordi mange mennesker som hadde fått et placeboskudd valgte å ta vaksinen i stedet."9. Genterapi rettet mot kreft

mRNA- vaksinene er basert på teknologi som i utgangspunktet var påtenkt kreftbehandling med målrettet terapi. Ved hjelp av nanoteknologi kunne man rette den genetiske behandlingen direkte mot kreftcellene. Ved en alvorlig kreftsykdom med eventuell dødelig utgang kan det høres greit ut med ny, eksperimentell genbehandling som kan forlenge livet. Men; vil du godta å ta en eksperimentell kjemoterapi genterapi for en kreft du ikke har? Hvis svaret er nei, vil du da vurdere å stille opp for en eksperimentell genterapi for COVID-19?

Disse injeksjonene er ikke vaksiner. De forhindrer ikke infeksjon, de gjør deg ikke immun, og de forhindrer ikke overføring av sykdommen. Iallfall kan ingen svare bekreftende på at de faktisk gjør det pr i dag. I stedet kan de endre de din genetiske koding, ingen kan vise til forskning som viser at de ikke gjør det.


Det som skjer nå kan være en medisinsk katastrofe av uant størrelse.8. Bivirkninger og død

I Norge frem til 9. mars er det meldt om 115 dødsfall og 4985 mistenkte bivirkninger.

Inntil 4. Februar hadde VAERS (Vaccine Adverse Events Report System, gjennom CDC (Center for Desease Control, USA) mottatt 12 697 skaderapporter og 653 dødsfall etter COVID-19 vaksinasjon. Kanskje mer oppsiktsvekkende; mellom januar 2020 og januar 2021, sto COVID-19 vaksiner for 70% av de årlige vaksinedødsfallene, selv om disse vaksinene bare hadde vært tilgjengelige i mindre enn to måneder!

Disse tallene kan i tillegg muligens være feil. Det viser seg at innrapportering av vaksinebivirkninger til VAERS i gjennomsnitt er færre enn 1% i løpet av de siste 30 år. Som betyr at bivirkningsraten sannsynlig er adskillig høyere.


COVID-19 vaksine-bivirkninger

Rapporterte bivirkninger blant mottakere av Pfizer- og Moderna mRNA-vaksinene inkluderer:

· Vedvarende ubehag og ekstrem utmattelse

· Alvorlig allergisk reaksjon, inkludert anafylaktisk sjokk

· Krampeanfall og kramper

· Hovne lymfeknuter

· Hodepine og migreneanfall

· Multisystem inflammatorisk syndrom

· Lammelse, inkludert Bells paralyse (halve ansiktet lammes)

· Plutselig død i løpet av timer
Følgende fakta om Covid-19 - vaksinene er ubestridelig:

• De er de hurtigst utviklede vaksiner noensinne

• Produsentene har fått total immunitet mot ansvar hvis deres eksperimentelle vaksiner forårsaker skade

• De kliniske studiene som tester sikkerheten til disse vaksinene er ikke ferdig, noe som betyr at alle som får vaksinen er med i historiens største medisinske eksperiment hvor store deler av verdens befolkning er deltagere.

• Pfizer- og Moderna mRNA-vaksinene er en del av en eksperimentell vaksineklasse som aldri før har blitt gitt til mennesker.

• Disse vaksinene er ikke testet for deres evne til å forhindre infeksjon eller spredning av SARS-CoV-2 og er ikke ment å gjøre det.

• Og det er absolutt ingen langsiktige data om disse vaksinene for å avgjøre hva deres effekter kan være på fruktbarhet, potensialet for forsterket sykdom, autoimmun sykdom eller noen annen alvorlig bivirkning.11. Vurderingen nytte mot risiko


Flokkimmunitet

Det er stadig fokus på flokkimmunitet og for å oppnå dette må store deler av befolkningen la seg vaksinere (-eller tilstrekkelig mange må ha gjennomgått sykdommen og dannet antistoffer). Dette betyr at mange som ikke befinner seg i risikosonen må vaksinere seg for å beskytte de sårbare. Altså en "god gjerning" for alles beste. Eller?

Vaksinene er ennå ikke vist å gi beskyttelse mot infeksjon, heller ikke er det vist at de beskytter mot smitte eller hindrer den vaksinerte i å føre smitte videre. Hva er da poenget?


"Flokkimmunitet eller flokkbeskyttelse er et begrep som benyttes innen immunologi for å beskrive effekten av massevaksinering eller om tilstrekkelig mange har utviklet antistoffer etter tidligere infeksjoner." Wikipedia


Jeg vil oppfordre deg til å vurdere vitenskapen før du vaksinerer deg. Det inkluderer dødelighetsdata for COVID-19, som faktisk er overraskende lav.

Dødeligheten av COVID-19 er faktisk lavere enn influensa for de under 60 år. Hvis du er under 40 år, er risikoen for å dø av COVID-19 bare 0,01%, noe som betyr at du har en 99,99% sjanse for å overleve infeksjonen. Og du kan forbedre det til 99.999% hvis du er metabolsk fleksibel, insulin følsom, og har gode nivåer av vitamin D.


En oversikt over overlevelsesrate:

0-19 år: 99,997%

20-49 år: 99,98%

50-69 år: 99,5%

70+: 94,6%Selv om jeg ikke vil fortelle noen hva de skal gjøre, vil jeg som sagt oppfordre deg til å ta deg tid til å gå nøye gjennom vitenskapen og veie potensielle risikoer og fordeler basert på din individuelle situasjon før du tar en beslutning som du kanskje kan angre på resten av livet.
Som konklusjon vil jeg si at for min egen del er tilnærmingen, heller enn å stole på en vaksine, å sørge for og holde kroppens innebygde immunforsvar så optimalt som mulig.

Det innebærer et kosthold med rene, naturlige og helst økologiske råvarer. Å sørge for optimale verdier av vitaminer og mineraler og ikke minst sørge for å opprettholde et godt sammensatt mikrobiom. Vårt mikrobiom som består av både virus, bakterier og sopp er våre gode venner og samarbeidspartnere, de bidrar med å beskytte kroppen mot fiendtlige inntrengere og holde kroppen vår frisk. I tillegg er det viktig for meg å holde kroppen i form og sørge for daglige doser med frisk luft. Like viktig er min daglige yoga- og meditasjonsøkt.


Mer om dette kan du lese og lære mer om i mine fremtidige blogginnlegg!

317 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page