top of page

Jeg har som en grunnleggende forståelse at mat virkelig kan være din medisin. Helse og velvære er nært knyttet opp mot fordøyelsen og tarmbiotaen vår. Derfor vil alle planer ta hensyn til å bevare eller gjenopprette en god fordøyelse med gode tarmbakterier.