top of page
Søk
  • Forfatterens bildeaudsveen

Det du ikke får vite om Covid-19

Oppdatert: 14. nov. 20201. Hvor farlig er coronaviruset og hva viser statistikken etter 10 måneder

Her en liten oversikt:


Kilde: CDC – Overlevelsesrate

0-19 år: 99,997%

20-49 år: 99,98%

50-69 år: 99,5%

70+: 94,6%


10. september 2020 oppdaterte CDC sitt "Nåværende beste estimat" for Covid-19 og viser at over 99% av personer utsatt for viruset overlevde. En annen måte å si dette på er at mindre enn 1% av eksponeringene er potensielt livstruende. Ifølge CDC var det store flertallet av dødsfallene tilskrevet Covid-19 konsentrert i befolkningen over 70 år, nær normal forventet levealder.


I samme rapport har CDC estimert infeksjonsdødelighet (IFR) for barn i alderen 0-19 var så lav at 99,997% av de som er smittet med viruset overlevde. For 20-49-åringer var overlevelsesraten nesten like god på 99,98%. Selv de 70 år gamle og eldre hadde en overlevelsesrate på 94,6%. For å sette dette i perspektiv tyder CDC-dataene på at et barn eller en ung voksen opp til 19 år har større sjanse for død fra en ulykke enn de gjør fra Covid-19.


Ifølge data utgitt av CDC 26. august 2020, var bare 6% av de totale COVID-19-relaterte dødsfallene i USA oppført som den eneste dødsårsaken på dødsattesten. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm


Seks prosent av 201.141 (det totale antallet dødsfall rapportert av CDC fra 14. oktober 2020) er 12 068. Med andre ord var SARS-CoV-2-infeksjon direkte ansvarlig for drøyt 12.000 dødsfall fra ellers sunne individer. De resterende 94% hadde et gjennomsnitt på 2,6 andre helsemessige problemer som bidro til deres død.

Norske forhold viser det samme:

Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien https://www.fhi.no/nyheter/2020/ni-av-ti-som-dode-med-covid-19-hadde-kronisk-sykdom/

Samlet COVID-19 dødelighet er mindre enn 1%

Ifølge Verdens helseorganisasjon er den totale infeksjonsdødeligheten for det nye SARS coronaviruset som forårsaker COVID-19 ca 0,6%, selv om noen forskere sier det er lavere, mens andre anslår at det kan være så høyt som 1 til 2% i enkelte deler av verden. https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid#case-fatality-rate-of-covid-19-compared-to-other-diseases


Sammenlignet med Ebola med en 50% eller kopper som drepte 30%, eller tuberkulose som fortsatt er en dødelig sykdom som dreper 20% til 70%, eller difteri ved 5% til 10%, eller 1918 influensapandemi med en 2,5% dødelighet, er COVID-19 nær bunnen av smittsomme sykdommer på dødelighetsskalaen med en mindre enn 1% dødelighet i de fleste land. Mange forskere anslår at dødeligheten er helt nede i 0,3% i vestlige land.


De med høyest risiko for komplikasjoner og død inkluderer eldre og de med en eller flere helsemessige problemer.


For å sette dette enda mer i perspektiv:

Forskning viser at hvert år dør 250.000 til 440.000 amerikanere av medisinsk feilbehandling , langt mer enn COVID-19, spesielt hvis du ekskluderer de med komorbiditeter. Selv om det ikke er registrert har medisinsk feilbehandling i mange år vært den tredje største dødsårsaken.https://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139 https://www.cnbc.com/2018/02/22/medical-errors-third-leading-cause-of-death-in-america.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar


Ifølge Folkehelseinstituttet døde 10 532 av kreft i 2019. I 2020 har kreftpasienter over hele landet fått behandlingen sin utsatt til fordel for å redde en andel av befolkningen som allerede har levd lenger enn den forventede levealderen.


Den estimerte dødeligheten av infeksjon med sesonginfluensa er 0,8% ifølge artikkelen referert under. Andre kilder setter det litt høyere. I begge tilfeller er det ifølge denne artikkelen de eneste som SARS-CoV-2-infeksjon er farligere for enn influensa, de som er over 60 år. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5352


Alle andre har lavere risiko for å dø av COVID-19 enn de har for å dø av influensa. Sagt på en annen måte, hvis du er under 60 år, er sjansen din for å dø av influensa større enn sjansen din for å dø av COVID-19.I tillegg til at COVID-19 har en dødelighet på nivå med influensa (igjen for den gjennomsnittlige personen under 60 år):


1. Data viser at den samlede dødeligheten av alle årsaker har holdt seg stabil i løpet av 2020 og ikke avviker fra normen. Med andre ord, COVID-19 har ikke tatt livet av flere i befolkningen enn det som er vanlig https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response

2. Flere studier viser at immunitet mot SARS-CoV-2 infeksjon er langt mer utbredt enn man tror http://archive.is/b4UZq, https://www.dailymail.co.uk/news/article-8412807/Can-cold-coronavirus-immunity.html

3. Terskelen for flokkimmunitet ser ut til å være langt lavere enn tidligere anslått https://unherd.com/2020/06/karl-friston-up-to-80-not-even-susceptible-to-covid-19/


Her er noen tabeller som viser hvor «farlig» coronaviruset er:

Risikoen for å dø av Covid-19 varierer sterkt med alderen, fra null til opptil 20 % hos den eldste aldersgruppen, viser denne figuren med data fra Syd-Korea, Spania, Kina og Italia. Kilde: ourworldindata.org.Data fra Norge:


Antall Covid-19-assosierte dødsfall i Norge etter kjønn og alder fram til 22. sept. Totalt antall dødsfall frem til da var 267. Kilde: FHISverige:

Swedish mortality since 1851. Source:

USA:


England:Disse tabellene viser hvor farlig coronaviruset er!!!
Her finner du mer dokumentasjon: https://swprs.org/facts-about-covid-19/
2. «2. bølge» med smitte: Alvorlig situasjon, ifølge vår regjering.

Hvor alvorlig?

Helseministeren påstår at vi er i en annen bølge, men er vi virkelig det? For å begrunne det snakkes det om hvor mange som er smittet. Og ser man på grafen til venstre ser det jo ut som en kjempebølge, mye større enn i vår. Men ser man på graf nummer tre, så ser man at det også er testet enormt mange flere enn i vår. Jo flere du tester, jo flere finner du.


Disse tallene sier ingenting. For det første er det tvilsomt om PCR-testene faktisk kan påvise at en person er smittet av covid-19. For det andre er det spørsmålet om hva det vil si å være smittet.

I Smittevernloven, som er den regjeringen bruker som basis for alle de strenge tiltakene mot oss, betyr smitte at man er syk. Men de fleste som opptrer på denne smittestatistikken er ikke syke. Se på disse grafene:

Selv om man snakker om folk som er døde av «koronarelatert årsak», så er det jo nesten ingen som dør. Og ser man på forholdet mellom de som er «smittet» og de som dør, så ser man at sykdommen er langt mindre farlig enn i vår. Det går også fram av antallet innleggelser. 19 mennesker på intensivavdeling i hele landet er jo ikke akkurat svartedauen.

SSB har lagd en statistikk over antall døde i Norge uke for uke fra 2010 til 2020, og den ser slik ut:


Som grafen viser, er det ikke unormalt mange dødsfall i Norge i 2020. Nesten alle ukene har dødsfallene i 2020 ligget i den lavere delen av kurven. Og utover høsten kommer det til å dø noen flere – slik det alltid gjør.


Euromomo oversikt totale dødsfall pr. uke, samt litt fra Belgia og England:

Denne viser økning i dødsfall pr. uke i Belgia og England. Legg merke til at antall dødsfall i uke 5 2017 og uke 10 2018 i Belgia var høyere enn uke 43 2020. Antall dødsfall i England skulle vel heller ikke være alarmerende.


Her en oversikt over totale dødsfall: (er ikke denne kurven flatet ut?) Kilde: euromomo.eu


3. Litt om tiltakene som er iverksatt og deres konsekvenser


4. Immunforsvaret


I tusenvis av år har menneskekroppen daglig blitt utsatt for fuktighet og dråper som inneholder smittsomme mikroorganismer (virus, bakterier og sopp).

Penetrasjonen av disse mikroorganismene forhindres av en avansert forsvarsmekanisme – immunsystemet. Et sterkt immunsystem er avhengig av daglig eksponering av disse mikroorganismene. Strenge hygieniske tiltak har en skadelig effekt på vårt immunsystem. Bare personer med et svakt eller defekt immunsystem bør beskyttes av omfattende hygienetiltak og sosial distansering.

Medier og myndigheter har fullstendig sviktet å opplyse folk om hvordan de selv kan bidra til å styrke immunforsvaret. Imidlertid er de raskt ute med å kritisere og avfeie enhver som har opplysninger, som ofte er godt dokumentert med forskning, om hvor viktig det er å ha gode nivåer av vitaminer og mineraler i kroppen for å opprettholde et godt og sterkt immunforsvar. Om hvor viktig det er å sørge for et godt kosthold med rene råvarer. I stedet har de stolt på det falske håpet om medisiner, vaksiner, sosial distansering og munnbind. Noe som ikke forbedrer immunforsvaret ditt.

Det er grunnleggende viktig å ha et sterkt immunforsvar. Det får vi gjennom nærende og ren mat, gode fettstoffer og optimale verdier av vitaminer og mineraler. Spesielt viktig viser det seg å ha gode nivåer av D-vitamin, C-vitamin, B12, sink og magnesium. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.01.20112334v2 https://www.medscape.com/viewarticle/938793

5. Konsekvenser av sosial isolasjon på fysisk og psykisk helse


Isolasjonstiltakene har også ført til fysisk inaktivitet hos mange eldre mennesker på grunn av at de blir tvunget til å holde seg innendørs. Imidlertid har tilstrekkelig trening en positiv effekt på kognitiv funksjon, reduserer depressive tanker og angst og forbedrer fysisk helse, energinivå, velvære og generelt livskvalitet.

Frykt, vedvarende stress og ensomhet forårsaket av sosial distansering har en bevist negativ innflytelse på psykisk og generell helse. Hele 53% amerikanere rapporterer at deres mentale helse er negativt påvirket og opplever bekymring og stress med søvnproblem, økt alkoholinntak, forverring av kroniske sykdommer, misbruk av medikamenter/ rusmidler som resultat. https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-implications-of-covid-19-for-mental-health-and-substance-use/ https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/isolasjon-og-angst

6. Økte sykehuskøer


Det er lite dokumentasjon å finne på området og mange mener regjeringen holder tilbake tall. Ifølge Siv Jensen og Frp har mange operasjoner og kreftsceeninger blitt satt på vent. Bare for kreftscreeninger var 50.000 satt på vent før sommeren, opplyser Kreftforeningen. https://ksu.no/artikler/ksu-no/103718-siv-jensen-mener-regjeringen-holder-tilbake-informasjon-om-helsekoer

7. Et svært smittsomt virus med millioner av dødsfall uten behandling?


Siden coronautbruddet fant sted har man nå flere sikre og effektive terapier tilgjengelig for de som viser alvorlige symptomer på sykdom. Den ene består av HCQ (hydroksyklorokin), sink og azitromycin. Innføres denne terapien på et tidlig tidspunkt viser det seg at sykehusinnleggelse kan unngås. Denne terapien er brukt av svært mange leger og sykehus rundt om i verden.


Hydroksyklorokin - HCQ

I USA har en gruppe praktiserende leger gått sammen i "America's Frontline Doctors". Disse legene har benyttet ovenstående behandling med stor suksess og reddet mange liv. De har holdt flere pressekonferanser som har fått millioner av seere på youtube. Dessverre har youtube sensurert disse videoene, men du finner opptakene her: https://www.americasfrontlinedoctors.com/


Den franske proffesor Didier Raoult fra Institut d'Infectiologie de Marseille (IHU) presenterte også denne lovende kombinasjonsterapien så tidlig som i april.

Det definitive beviset kommer fra en epidemiolog i Sveits: dødelighet med og uten denne medisinen.. https://zelfzorgcovid19.nl/statistieken-zwitserland-met-hcq-zonder-hcq-met-hcq-leveren-het-bewijs/


MATH+ protokollen

En annen behandling som også har stor suksess: MATH+-protokollen, utviklet av Front Line COVID-19 Critical Care Working Group (FLCCC) — Det er nå MATH+-protokoller for profylakse, milde symptomer som kan behandles hjemme, og en fullstendig klinisk kritisk protokoll på sykehuset. Disse behandlingene innebærer bla store doser intravenøs vit.C, vit.D3, vit.B3, sink, melatonin sammen med medisiner. Resultatene er svært gode med sykehusdødelighet på mellom 4% og 10%, mens gjennomsnitt på sykehus i USA, Italia og Kina ligger på 23% https://covid19criticalcare.com/


Vitamin D


Og til slutt, det er overveldende bevis som viser at de med tilstrekkelig vitamin D- nivåer har langt mindre sannsynlighet for å teste positivt for SARS-CoV-2, mindre sannsynlig å utvikle symptomer hvis smittet, og mindre sannsynlig å lide komplikasjoner, alvorlig sykdom eller død. Samlet sett ser det ut til at optimalisering av D-vitaminnivået ditt er en grunnleggende strategi for å minimere risikoen. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252


Jeg vil råde dere alle til å sørge for at vit. D-nivået er optimalt. Et D-vitamin-nivå som ligger i området 110-150 nmol/L vil gjøre deg mer robust mot coronainfeksjon; mindre sannsynlighet for å teste positivt, mindre sannsynlighet for en alvorlig infeksjon og død. Ifølge en spansk studie publisert online 27. oktober 2020, i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 82,2% av COVID-19 pasienter som ble testet, fant å ha lav vitamin D, den medisinske termen som er 25-hydroksycholecalciferol (25OHD). En annen artikkel viser sterk korrelasjon mellom lavere infeksjonsrate, mindre sykehusinnlegelser, mindre behov for intensiv behandling, reduksjon av alvorlighetsgrad av Covid19 og reduserert dødelighet og optimale verdier av D-vitamin.Be legen din sjekke D-vitaminnivået og ta tilskudd om nivået er under 110!! https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgaa733/5934827 https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2757


Ovenstående burde vise at det allerde er etablert gode behandlingsstrategier for Covid-19.

Dette kommer ikke frem i mainstream media. Leger og helsepersonell som står frem med slike «meninger» får fort munnkurv. Videoer lagt ut på youtube som omhandler dette blir raskt sensurert og fjernet. HCQ - Hydroksyklorokin ble forbudt å skrive ut og gi til Covid-19 pasienter i USA, studier basert på denne medisinen ble avsluttet ved norske sykehus. Det skjedde etter at det ble publisert en studie i The Lancet som viste økt dødelighet av Covid-19 når HCQ ble gitt. Studien ble etter kort tid trukket tilbake pga av feil av design av studien. Det ble faktisk gitt altfor store doser til intervensjonsgruppen – noe som altså førte til økt dødelighet. Selv om dette ble oppdaget opprettholdt man den nye versjonen: HCQ gir økt dødelighet… HCQ er en kjent malariamedisin med få bivirkninger – det er helt sikkert flere av dere som har fått medisinen forebyggende før reiser til malariautsatte land. Den har vært på markedet i mange tiår og er velutprøvd og billig.


The U.K. Recovery Trial — Betalt av the Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust and the U.K. government gjennom Oxford University:

Pasientene fikk 2400 mg hydroksyklorokin i løpet av de første 24 timene – tre til seks ganger høyere enn den daglige anbefalte dosen (og som brukes av behandlingsprotokollene med stor suksess – se Math+ protokollen referert over) etterfulgt av 400 mg hver 12. time i ni dager til en kumulativ dose på 9200mg på 10 dager. Studien ble avsluttet 4. Juni og rapporterte «ingen nytte».


The Solidarity Trial— (hvor man bla studerer effekten av HCQ) Lansert av Verdens helseorganisasjon og finansiert av 43 land og 203.000 individer og organisasjoner, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments Merkelig nok, WHO spesifiserer ikke den daglige dosen som brukes i studien. Registreringen av den kanadiske og norske https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04321616 delen av studien viser imidlertid en dose på 2000 mg på den første dagen, og en kumulativ dose på 8800 mg over 10 dager. Dette er bare 400 mg mindre enn Storbritannias Recovery Studiens toksiske dose. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04381936


Leger og andre som gjennom sosiale media (youtube, facebook, instagram osv) hevder at vitaminer og mineraler har en betydning for vårt immunforsvar og kan beskytte oss mot alvorlig Covid19 sykdom, selv med god dokumentert forskning, blir fort fjernet og sensurert fra nettstedet. Hvorfor? Jeg er redd det er den kommende vaksinen man venter på….Man ønsker rett og slett ikke billige behandlingsmetoder. Selv om de er effektive.

8. Munnbind
Som helsepersonell mener jeg munnbind hører hjemme i sammenhenger der man har kontakt med påviste risikogrupper eller personer med øvre luftveisplager og i en medisinsk sammenheng ved sykehus, aldershjem og for eksempel tannlegekontor. De reduserer risikoen for dråpeinfeksjon ved nysing og hoste. Munnbind brukt av friske individer er ineffektive mot spredning av virus.


Bruk av munnbind er ikke uten bivirkninger. Oksygenmangel (hodepine, kvalme, tretthet, konsentrasjonstap) forekommer ganske raskt, en effekt som ligner på høydesyke. I tillegg fører den akkumulerte CO2 til en giftig forsuring av organismen som påvirker vår immunitet. Noen eksperter advarer til og med om økt overføring av viruset i tilfelle upassende bruk av munnbindet. Om man bruker munnbind korrekt skal man kaste dem etter en gangs bruk og ikke ta på selve overflaten. Dette vet faglært helsepersonell. De fleste ikke-helsepersonell bruker ikke munnbindet korrekt. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/


Dette sier vitenskapen om tøymunnbind https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/


Denne viser at virus kan samles opp på munnbindet og være en smittekilde i seg selv https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/


Så sent som i mai 2020 viste CDC til 10 ulike studier som slo fast at det ikke var noen påviselig reduksjon i smittespredningen ved generell bruk av masker.


Flere mennesker som brukte munnbind fikk COVID-19 enn de som ikke brukte munnbind


Blant intervjuobjektene som ble syke, 108, eller 70,6%, sa at de alltid hadde på seg en maske, sammenlignet med seks, eller 3,9%, som sa at de "aldri" gjorde, og seks flere, eller 3,9%, som sa at de "sjelden" gjorde. Samlet viser dette at av symptomatiske voksne med COVID-19, 70,6% alltid hadde på seg en maske og fortsatt ble syk, sammenlignet med 7,8% for de som sjelden eller aldri brukte munnbind. Funnene stiller spørsmålstegn ved effektiviteten av munnbind for å forebygge COVID-19, en kontroversiell praksis som har blitt påbudt i mange deler av verden. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm#T1_down9. Sensur og påbud for å fremme en politisk, disiplinerende effekt


Konfrontasjonen mellom NRK-journalist Fredrik Solvang og helseminister Bent Høie om munnbind var avslørende på mange plan. Solvang gjorde det som er en journalists åpenbare plikt, nemlig å stille kritiske spørsmål, og å ikke gi seg når han ikke får svar. Dette rystet helseminister Bent Høie som grep inn og sa at Solvang ikke måtte skape usikkerhet om myndighetenes tiltak.

– Hvis dette er standarden, betyr det at Bent Høie får all makt, sier NRK-programleder Fredrik Solvang.

Det er all mulig grunn til å anta at munnbindpåbudene ikke først og fremst er helsefaglig begrunnet, men at de tvert om blir brukt for å ha en politisk, disiplinerende effekt.

10. Vaksine


Undersøkelsesstudier på influensavaksiner viser at i 10 år har vi bare lyktes tre ganger i å utvikle en vaksine med en effektivitetsrate på mer enn 50%. Vaksinering av våre eldre ser ut til å være ineffektiv. Over 75 år er effekten nesten ikke-eksisterende. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044074/

Øker influensavaksinen risikoen for koronavirusinfeksjon?

Det er bevis for at influensavaksiner øker risikoen for koronavirusinfeksjon. Her er hvorfor, et fenomen kjent som virusforstyrrelser. Ja, det ser ut til at influensavaksinen beskytter mot influensa, og det ser ut til at noen andre typer virus også, men det kommer til en pris for faktisk å øke risikoen for koronavirusinfeksjoner. Det er akkurat det en studie som sammenlignet respiratorisk virusstatus blant 2880 forsvarspersonell basert på deres influensavaksinasjonsstatus demonstrert. Studien konkluderte med at "Vaksineavledet virusinterferens var signifikant forbundet med koronavirus." Risikoen for å bli smittet med coronavirus og få en alvorlig infeksjon øker med 36% om du velger å injisere influensavaksinen. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?via%3Dihub

Coronavaksinen

På grunn av den kontinuerlige naturlige mutasjonen av virus, som vi også ser hvert år når det gjelder influensaviruset, er en vaksine på det beste en midlertidig løsning som krever nye vaksiner hvert eneste år. En uprøvd vaksine, som implementeres ved nødprosedyre og som produsentene allerede har fått juridisk immunitet ved mulig skade, reiser alvorlige spørsmål. https://www.youtube.com/watch?v=oJXXDLGKmPg
Flere av vaksinene som er under utprøving er basert på helt ny teknologi. Blant annet bruker Pfizer/ BioNtech og Moderna og flere andre konkurrenter messenger RNA (mRNA) i stedet for levende eller inaktiverte virus dyrket i dyreceller. Blant vaksinekandidatene er de som inneholder uridinholdig mRNA (uRNA), nukleosidmodifisert mRNA (modRNA) og selvforsterkende mRNA (saRNA). Ingen vet hva som skjer når fremmed syntetisk genmateriale injiseres i vår kropp og celler. Her mangler man helt erfaringsgrunnlag. Bioteknologiloven er for tiden under endring slik at myndighetene kan anbefale befolkningen å bli injisert med fremmed DNA. mRNA-vaksiner har aldri før blitt lisensiert til bruk hos mennesker. Inne i cellene aktiverer mRNA DNA-instruksjoner, og fungerer som en mal for å bygge et bestemt protein. Risikoen ligger i at dette fremmede genmaterielet kan videreføres til våre etterkommere og ingen vet hvilke eventuelle varige helseskader dette kan gi. https://www.frittvaksinevalg.com/horingssvar-til-tenteknologiloven


I slutten av juli 2020 annonserte AstraZeneca at de fleste land de forventer å levere COVID-19-vaksine vil gi legemiddelselskapet fullstendig ansvarsbeskyttelse hvis folk blir skadet. Norge har allerede inngått avtale om levering av deres vaksine. Og forresten, i denne vaksinestudien bruker de ikke placebo, men en meningitis vaksine (hjernehinnebetennelse) i kontrollgruppen. I tillegg får gruppen med den nye vaksinen paracet etter injeksjonen…Dette kan selvfølgelig skjule mange bivirkninger. https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUSKCN24V2EN

En alvorlig risiko knapt anerkjent av Big Vax

Historien om vaksiner mot koronavirus har ikke vært oppmuntrende – en «paradoksal immunforsterkning» har blitt sett. I stedet for å bekjempe infeksjonen, kan de faktisk utløse det som kalles paradoksal immunforsterkning:

Hva dette betyr er at, til tross for en robust antistoff respons når du blir utsatt for selve viruset, i stedet for å beskytte deg, så vil vaksinen faktisk forbedre virusets evne til å gjøre deg syk eller drepe deg.


Her et eksempel:

"De testet det [en coronavirus vaksine] på ca 35 barn, og ... barna utviklet en svært god antistoff respons, robust, holdbar. Det så perfekt ut, og så ble barna utsatt for det ville viruset, og de ble alle syke. To av dem døde. De ga opp vaksinen. Det var et stort nederlag for FDA og NIH." https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589909020300186


Studien, “Informed Consent Disclosure to Vaccine Trial Subjects of Risk of COVID-19 Vaccine Worsening Clinical Disease,” publisert i International Journal of Clinical Practice, 28 oktober 2020, påpeker at COVID-19 vaksiner designet for å fremkalle nøytraliserende antistoffer kan sensibilisere vaksinemottakere til mer alvorlig sykdom enn hvis de ikke var vaksinert. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795

Jeg vil på det sterkeste råde deg til å styrke immunforsvaret ditt på en naturlig måte!!!

Regjeringen har gitt 13 milliarder av våre skattekroner til vaksineforskning

Interessant i denne forbindelse er at vår regjering med Erna Solberg i spissen har gitt 13 milliarder kroner til denne forskningen gjennom CEPI (gjennom denne alliansen får bla Moderna støtte til sin nye vaksine). Dette er en allianse mellom Bill & Melinda Gates Foundation, Norge, Japan og Tyskland med hovedsete i Norge (i FHI’s kontorer) https://www.dagbladet.no/nyheter/hit-gar-ernas-vaksinemilliarder/72483124


På global skala forventes 700 000 tilfeller av skade eller død som følge av vaksinen (eller en av de hurtig utprøvde vaksinene) Gjennomsnittlig tar det 5-6 år å utvikle en ny vaksine. Coronavaksine er forsøkt utviklet i 20 år (coronavirus er ikke nytt; MERS, SARS) uten vellykket resultat. Forskere som har jobbet med utvikling av en coronavaksine i årtier advarer sterkt mot resultatet.

Hvis 95% av menneskene opplever Covid-19 nesten symptomfritt, er risikoen for eksponering for en uprøvd vaksine uansvarlig.

11. The Great Barrington Declaration

Mange forskere og leger rundt i verden setter spørsmålstegn ved myndighetenes strenge tiltak

Gjennom The Great Barrington Declaration ber nå flere respekterte forskere om en flokkimmunitet- tilnærming til pandemien, noe som betyr at regjeringer bør tillate folk som ikke er i betydelig risiko for alvorlig COVID-19 sykdom å gå tilbake til det normale livet.

6. november 2020 - The Great Barrington Declaration var til da signert av 45.000 medisinsk personell, forskere og leger og over 600.000 bekymrede borgere.

Et viktig debattinnlegg i BT av overlege Halvor Næss 9. november setter dagens koronahåndetring i et perspektiv i forhold til en influensaepidemi i Bergen i 2000. Antall innleggelser pr. dag var 15-25 (ved Haraldsplass Sykehus, Bergen) og var på kort tid oppe i 400 innlegelser med influensa og lungebetennelse. Det foregikk uten dramatikk.

Den nåværende krisehåndteringen er satt helt ut av proporsjoner og forårsaker mer skade enn den gjør godt.

En kur må ikke være verre enn problemet er en tese som er mer relevant enn noensinne i dagens situasjon. Det ser ut til at de strenge tiltakene som er iverksatt i samfunnet vil ha større negativ innvirkning på større deler befolkningen enn antall personer som nå blir ivaretatt av koronatiltakene.

I 1948 definerte WHO helse som følger:

«Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller annen fysisk svekkelse»Andre begivenheter det er nyttig å ha kjennskap til

12. The Event 201

Oktober 2019 i New York. Øvelsen illustrerte områder der offentlige/private partnerskap vil være nødvendig under responsen på en alvorlig pandemi for å redusere store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Event 201 simulerte et utbrudd av en ny zoonotisk coronavirus overført fra flaggermus og videre til folk og som til slutt blir effektivt overførbar fra person til person, og fører til en alvorlig pandemi. Johns Hopkins Center for Health Security i samarbeid med World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation var verter for dette arrangementet. https://www.researchgate.net/publication/340236453_The_Event_201 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/


Tilfeldigvis stemmer både virustype og tiltakene, som ble foreslått i øvelsen som fant sted bare måneder før coronaviruset og pandemien var et faktum, med de faktiske tiltakene som er innført under pandemien.

13. ID 2020


I 1999 donerte The Bill & Melinda Gates Foundation $ 750 millioner for å sette opp Gavi, The Vaccine Alliance. Gavi har på sin side inngått et samarbeid med ID2020 Alliance, sammen med den bangladeshiske regjeringen, om å lansere et digitalt identitetsprogram kalt


Bill & Melinda Gates Foundation finansierte også GSMA Inclusive Tech Lab, lansert i 2019, og målet er å fremme tilgang til digitale og biometriske identitetstjenester og systemer. https://www.biometricupdate.com/201910/idemia-brings-identity-expertise-to-gsma-digital-and-financial-inclusion-initiative


ID 2020, som også ble lansert i 2019, er utformet for å «utnytte immunisering som en mulighet til å etablere digital identitet». Dette digitale identitetssystemet sies å bære «vidtrekkende implikasjoner for enkeltpersoners tilgang til tjenester og levebrød», så å tro at Gates' oppfordring om implanterbare COVID-19-vaksinesertifikater ville være begrenset til det alene igjen ville være en alvorlig feilI likhet med The Rockefeller Foundation presenterer ikke Gates kortsiktige, midlertidige tiltak. De har begge som mål å implementere et totalitært kontrollsystem. Det er ikke så usannsynlig å forestille seg en fremtid der vaksineattesten eller "unikt pasient-ID-nummer" erstatter personlige identifikasjoner som førerkort, statlig ID-kort, trygdekort og pass, og er ikke bare knyttet til dine medisinske journaler totalt, men også din økonomi. https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/04/TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_22_2020.pdfI

14. Utrulling av 5G


En oppfordring til et moratorium på 5G ble spesielt utstedt i september 2017 av mer enn 180 forskere og leger fra 35 land "inntil potensielle farer for menneskers helse og miljø har blitt fullt ut undersøkt av forskere uavhengig av industri," bemerker at "RF-EMF har vist seg å være skadelig for mennesker og miljø," og at "5G vil vesentlig øke eksponeringen for radiofrekvens elektromagnetiske felt (RF-EMF) på toppen av 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telekommunikasjon allerede på plass." https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf


I en artikkel på Environmental Health Trust hjemmeside, Ronald Powell, Ph.D., en pensjonert Harvard forsker av anvendt fysikk, bemerker "det er ingen sikker måte å implementere 5G i våre lokalsamfunn; snarere er det bare "dårlige måter" og "verre måter", og i stedet for å krangle om hvem som skal ha kontroll over utplasseringen, bør vi fokusere på å forhindre utplasseringen helt.


Det virker logisk at å være omgitt av menneskeskapte EMFer som er 1 quintillion ganger høyere enn det naturlige EMF-miljøet på jorden, kan forstyrre DNA-ens evne til å motta og overføre biologiske signaler.

Som et resultat, EMFs er sannsynlig å bidra til nevrologiske og nevropsykiatriske problemer, hjerte og reproduktive problemer.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til hjertearytmier, angst, depresjon, autisme, Alzheimers og ufruktbarhet. Faktisk er dette hva forskere fortsetter å finne, og alle disse helseproblemene er langt mer utbredt og dreper flere mennesker enn hjernekreft.


Det er også vist at i områder med høy 5G dekning har også coronaviruset tatt livet av flere mennesker; Wuhan, Milano -Nord-Italia, New-York for å nevne noen. Kanskje sammenheng med 5G påvirkning av menneskekroppen?

Det du bør vite i denne sammenhengen er følgende:

Det er mer sannsynlig for at de har brukt masse masse penger på å rulle ut 5G for å kunne bruke artificial intelligence (AI) overvåkning, en teknologi som ikke støttes på det nåværende 4G nettet. De bruker jo ikke SÅ mye penger for at oss som forbrukere skal slippe å vente 16 sekunder på å laste en video og istedet bare vente 9 sekunder?

Fiber er et godt og sikkert alternativ, men dette er det lite fokus på.

Vær også oppmerksom på at denne teknologien planlegges å benyttes i vaksineutrullingen slik at de lettere kan overvåke bivirkninger av vaksinen. 5G er altså nødvendig for å benytte AI (artificial technology - overvåking).

Hvem tjener på dette?


Med COVID-19 dødsrater så lave som de er og samtidig obligatorisk munnbindbruk, sosial distansering, lockdowns og virksomhets shut-downs som ikke bare er ineffektive og unødvendige, men disse tiltakene kan også bidra til en global økonomisk kollaps. Det kan synes som om den eneste begrunnelsen for denne strategien er å øke frykt og tyranni samtidig som det overføres rikdom til de øvre 0,00001%.


20. oktober 2020 viser nedenstående rapport at amerikanske milliardærers rikdom har økt $ 931 000 000 000, eller 31,6%, siden starten av pandemien. I samme tid, siden 18. Mars økte antall amerikanske milliardærer fra 614 til 644; i samme periode har mer enn 50 millioner amerikanere blitt registrert som arbeidsledig. Andre slående ulikheter avslørt av rapporten inkluderer: https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/


1. Jeff Bezos ( formue økte med $ 25 milliarder fra 1 januar 2020, til 15 april 2020; formuesøkningen alene er større enn Honduras' bruttonasjonalprodukt, som var 23,9 milliarder dollar i 2018

2. Fra 1 januar 2020 til 10 april 2020 økte formuen til 34 av de rikeste amerikanske milliardærene med titalls millioner dollar; for åtte av dem steg nettoverdien med mer enn $ 1 milliard

3. Fra 18 mars til 10 april 2020, amerikanske milliardær rikdom steg med nesten 10%, dvs $ 282 milliarder; i samme periode mistet mer enn 22 millioner amerikanere jobbene sine

4. Den amerikanske milliardærformuen økte med 1130 % fra 1990 til 2020. Amerikansk median formue vokste med 5,37% i samme periode

5. Skatteforpliktelsene til amerikanske milliardærer ble redusert med 79% mellom 1980 og 2018, målt som en prosentandel av formue

Som også opplyst av Inequality.org, IPS søster nettsted:

De fem største milliardærene - Jeff Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, Warren Buffett og Larry Ellison - så sin rikdom vokse med totalt $ 101,7 milliarder, eller 26%. De fikk 17,4% av den totale formuesveksten til alle 600-pluss milliardærer i de siste tre månedene. Formuene til Bezos og Zuckerberg vokste med til sammen med nesten $ 76 milliarder, eller 13% av $ 584 milliarder totalt.
På samme tid har ekstrem fattigdom økt i verden for første gang på 2 tiår. https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/verdensbanken-kraftig-okning--antall-ekstremt-fattige/

Mange er bekymret for utviklingen i samfunnet i dag


Ser man alt i sammenheng – en pandemihåndtering satt helt ut av proporsjoner i påvente av en vaksine som utvikles i rekordfart hvor flere av produsentene allerede har fått fullstendig ansvarsbeskyttelse om det skulle oppstå skader eller død. En helseminister som svarer avvikende på spørsmål om vaksinen skal være tvungen for alle nordmenn. «Alle» helsemyndigheter sier vi ikke kommer tilbake til normalen før vaksinen er klar. Har vi ID 2020 litt i bakhodet også ser det rett og slett ikke lyst ut….Husk også på at regjeringen ba oss alle om å laste ned «smitteappen» - det er jo også en form for overvåking?


Vi ser også at stadig flere uttalelser og videoer på sosiale medier blir sensurert og fjernet. Uttalelser og opplysninger som passer dårlig inn i mainstream (spesielt kritiske uttalelser om vaksiner, positive behandlingsresultater med vitaminer og mineraler, kritiske uttalelser om legemidler osv) Flere nettsteder som fremmer naturmedisin er sensurert og lagt ned – du finner dem ikke lenger på google. Ytringsfriheten er særlig truet under pandemien.


I tillegg ser vi utrulling av 5G over hele verden. Svært mange forskere er meget bekymret fordi et overveldende forskningsgrunnlag viser at denne type stråling kan ha alvorlige konsekvenser for vår helse. Vi er blitt overkjørt når det gjelder AMS-målere. Disse målerne er montert i alle norske hjem, også hos dem som har motsatt seg installeringen (bla undertegnede). Trusselen var stenging av strømmen og en bot pluss et gebyr for gjenåpning. Det finnes ingen unntak – heller ikke for de som beviselig kan vise til nedsatt helse pga el-overfølsomhet.


Dette er Norge:

Koronakrisen viser at både sentrale og lokale myndigheter også i Norge er i stand til å sette til side grunnleggende rettsprinsipper, og i noen tilfeller også handle i strid med retten, med stor støtte i befolkningen. Vi trenger mer enn noensinne helter blant myndighetspersonene, personer som kan stå imot press og forsvare rettsstaten. Men mest av alt trenger vi at friheten holder seg frisk og levende i alles hjerter, kvinners som menns. For om den dør der, kan ingen grunnlov, ingen lov og ingen domstol redde den." -Hans Petter Graver https://rett24.no/articles/den-norske-rettsstatens-mote-med-pandemien?fbclid=IwAR2i5aCKAZdY2hmhbnUoS67ONOT6jjhqgTyUeO_f2MtQCzPFdwYHtkJhp1g"The best way to take control over a people and control them utterly is to take a little of their freedom at a time, to erode rights by a thousand tiny and almost imperceptible reductions. In this way, the people will not see those rights and freedoms being removed until past the point at which these changes cannot be reversed.” ― Pat Miller, Willfully Ignorant

382 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 comentario


lorensmoorem
09 mar 2021

<b> <a href="https://www.dosepharmacy.com/super-p-force-160mg-tablet"> Sildenafil dapoxetine </a> </b> isn't proposed for ordinary everyday use - you should just take it before you envision engaging in sexual relations. The tablet has a severe taste, so gulp down it without biting. You can take it either with or without food.

Me gusta
bottom of page